Artikel 1 – Cookiebeleid

Een cookie is een gegevensbestand dat op de computer van de gebruiker geplaatst wordt. Aan de hand van cookies kan de gebruiker van een website geïdentificeerd worden, kan zijn/haar bezoek aan de website gepersonaliseerd worden en kan de website sneller weergegeven worden. De website gebruikt cookies voornamelijk voor de volgende zaken: 1) het verkrijgen van statistieken over de navigatie op de website om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren, en 2) toegang tot een ledenaccount en inhoud die niet beschikbaar is zonder verbinding. De bezoeker bevestigt geïnformeerd te zijn over deze praktijk en geeft de PoezenBubbel de toestemming om er een beroep op te doen. De uitgever verbindt zich ertoe om de inhoud van deze cookies nooit aan derden te communiceren, tenzij in geval van een wettelijke vordering. De bezoeker kan het gebruik van cookies uitschakelen of zijn/haar browser zodanig instellen dat er op voorhand wordt gevraagd om het gebruik van cookies te accepteren. Door cookies uit te schakelen, is het echter mogelijk dat sommige functionaliteiten van de website niet langer technisch correct worden weergegeven (in het bijzonder het beheer van ledenaccounts).

Artikel 2 – Persoonsgegevens die worden verwerkt

De PoezenBubbel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de PoezenBubbel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de PoezenBubbel verstrekt. De PoezenBubbel kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

Artikel 3 – Waarom de PoezenBubbel gegevens nodig heeft

De PoezenBubbel verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan de PoezenBubbel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een bestelling.

Artikel 4 – Hoe lang de PoezenBubbel gegevens bewaart

De PoezenBubbel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van 3 maanden. Na deze termijn worden ze uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en kunnen ze op geen enkele manier meer verwerkt worden.

Artikel 5 – In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de PoezenBubbel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De PoezenBubbel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 6 – GOOGLE ANALYTICS

De PoezenBubbel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de PoezenBubbel te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De PoezenBubbel heeft hier geen invloed op. De PoezenBubbel heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Artikel 7 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@poezenbubbel.be. De PoezenBubbel zal zo snel mogelijk, binnen een termijn van vier weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 8 – Beveiligen

De PoezenBubbel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de PoezenBubbel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de PoezenBubbel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de PoezenBubbel via info@poezenbubbel.be.

www.poezenbubbel.be is een website van de PoezenBubbel. De PoezenBubbel is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Dijledreef 58, 3010 Kessel-Lo, België
  • Ondernemingsnummer: 0754.461.050
  • E-mailadres: info@poezenbubbel.be